Projekt "W krzywym lustrze rzeki Wisły" to gabinet krzywych zwierciadeł w przejściu podziemnym przy ulicy Krynicznej w Warszawie. Powstał po to, żeby ożywić przestrzeń publiczną Warszawy, sprowokować ludzi do uśmiechu i udowodnić, że mamy dystans do samego siebie.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Edyta Ołdak - Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie".
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.